Вила Флага
8130 Созопол ул. " Виа Понтика" 16  България
тел. +359 550 22813   мобилен  0884857367
email address:  sozopolmore@abv.bg